Art. 583. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.