Art. 531. Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.