Art. 521. 1. Zamawiający do czasu otwarcia rozprawy może wnieść odpowiedź na odwołanie.
2. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie ustosunkowuje się do treści odwołania, wskazuje twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub w celu odparcia wniosków i twierdzeń powołanych w odwołaniu.