Art. 383. Do partnerstwa innowacyjnego stosuje się przepisy art. 189–193, art. 194 ust. 2, art. 195 i art. 197–207.