Art. 376. 1. Zamawiający sektorowi udzielają zamówień w jednym z następujących trybów:
1) przetargu nieograniczonego;
2) przetargu ograniczonego;
3) sektorowych negocjacji z ogłoszeniem;
4) dialogu konkurencyjnego;
5) partnerstwa innowacyjnego.
2. Zamawiający sektorowi mogą udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki w przypadkach określonych w niniejszym rozdziale.