Art. 327. Konkurs przeprowadza się w procedurze konkursu nieograniczonego albo konkursu ograniczonego.