Art. 290. 1. Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich wykonawców.
2. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami.