Art. 231. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa lub wieloetapowa.