Art. 182. 1. Treść propozycji wykonawców oraz prowadzony dialog mają charakter poufny.
2. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.