Rozdział 1 Przedmiot regulacji Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień Rozdział 3 Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień Rozdział 4 Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym Rozdział 5 Szacowanie wartości zamówienia i konkursu Rozdział 6 Zamawiający i wykonawcy Rozdział 7 Komunikacja zamawiającego z wykonawcami Rozdział 8 Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówieniaWięcej
Rozdział 1 Przygotowanie postępowania Rozdział 2 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców Rozdział 3 Tryby udzielania zamówień Rozdział 4 Składanie i otwarcie ofert Rozdział 5 Ocena ofert Rozdział 6 Aukcja elektroniczna Rozdział 7 Wybór najkorzystniejszej oferty Rozdział 8 Zakończenie postępowaniaWięcej
Rozdział 1 Przepis ogólny Rozdział 2 Postępowanie odwoławcze Rozdział 3 Postępowanie skargoweWięcej