Art.53 Kodeksu Pracy – Droga przez meandry praw pracowniczych

Czy art. 53 Kodeksu Pracy stanowi klarowną drogę dla pracowników w labiryncie ich praw? Przepis ten, dotyczący wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, staje się często punktem zapalnym w relacjach między stronami. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej meandrom praw…

Zmiany w ZUS na ryczałcie – Perspektywa prawna na nadchodzący rok

Zbliżający się rok 2023 przynosi istotne zmiany w zakresie funkcjonowania ZUS na ryczałcie. Nowe przepisy i regulacje wzbudzają wiele kontrowersji wśród prawników i ekspertów z zakresu prawa pracy. Analiza perspektywy prawnej tych zmian staje się niezwykle istotna dla wszystkich zainteresowanych…

Darowizna dla pracownika – Kluczowe aspekty prawne i podatkowe

Darowizna dla pracownika to nie tylko gest wdzięczności czy motywacja do lepszej pracy, ale także zagadnienie wymagające uwagi ze strony prawa i podatków. Kluczowe aspekty prawne i podatkowe związane z taką formą wynagrodzenia mogą mieć istotny wpływ na zarówno pracodawcę,…

Zapomoga z ZFŚS – Nieznane Aspekty Prawne i Finansowe

Odkryj nieznane aspekty prawne i finansowe dotyczące zapomogi z ZFŚS. Czy wiesz, jakie możliwości i ograniczenia niesie ze sobą ten rodzaj wsparcia dla pracowników? W naszym artykule przybliżymy Ci zagadnienia związane z udzielaniem zapomogi z ZFŚS oraz omówimy najnowsze wytyczne…