Zamówienie sektorowe

Zamówienie sektorowe – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 35
Źródło definicji: ustawa Pzp