Zamówienie podstawowe

Zamówienie podstawowe – należy przez to rozumieć zamówienie bez zamówień dodatkowych (zamówień z wolnej ręki) oraz bez opcji, , tj. gwarantowany zakres zamówienia.

.


W słowniku znajdują się następujące definicje związane z rodzajem zamówień:
 zamówienie podstawowe
 zamówienie dodatkowe / zamówienia podobne / zamówienie z wolnej ręki
 zamówienia krajowe
 zamówienia unijne
 zamówienia mieszane
 zamówienie klasyczne
 zamówienie sektorowe
 zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
 zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 zamówienia zastrzeżone
 zamówienia in-house