Wykluczenie wykonawcy

Wykluczenie wykonawcy – należy przez to rozumieć czynność zamawiającego polegającą na badaniu, czy nie zachodzą wobec wykonawcy podstawy wykluczenia, zgodnie z art. 108 ustawy Pzp.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 108
Znajdź w ustawie Pzp art. 109
Źródło definicji: od Redakcji