Wykluczenie podwykonawcy

Wykluczenie podwykonawcy – należy przez to rozumieć czynność zamawiającego polegającą na badaniu, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp..


Znajdź w ustawie Pzp art. 462
Źródło definicji: od Redakcji