Wydajność

Wydajność – należy przez to rozumieć wskaźnik wykorzystania przez przedsiębiorcę wszystkich jego zasobów, takich jak kapitał, praca, energia i materiały, do wytwarzania produktów i usług.
.


Źródło definicji: od Redakcji