Waga kryterium

Waga kryterium – należy przez to rozumieć wartość udziału danego kryterium wśród wszystkich kryteriów określonych przez zamawiającego określoną za pomocą przedziału z odpowiednią rozpiętością maksymalną.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 247
Źródło definicji: od Redakcji