Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest oficjalnym wydawnictwem wszystkich instytucji, organów i agencji UE. Publikuje on unijne akty prawne, materiały informacyjne, otwarte dane, wyniki badań, ogłoszenia o przetargach i inne informacje urzędowe. 

.


Ogłoszenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym na stronie internetowej TED w ciągu 5 dni od ich otrzymania przez Urząd Publikacji.

⇒ Tenders Electronic Daily, publishing public procurement notices from EU and beyond: ted.europa.eu
⇒ Information for and about TED eSenders: simap.ted.europa.eu.
⇒ Tender documentation for EU calls for competitions: etendering.ted.europa.eu
Online application to prepare and publish public procurement notices: enotices.ted.europa.eu

eNotices to narzędzie online umożliwiające przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych i publikowanie ich w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. eNotices zapewnia dostęp do wszystkich standardowych formularzy używanych w europejskich zamówieniach publicznych. Ten bezpłatny serwis pozwala na pracę w warunkach spersonalizowanych oraz przyspiesza proces przygotowania i publikacji ogłoszeń o przetargach. eNotices pomaga też wyeliminować ewentualne błędy w ogłoszeniach i zachować zgodność z dyrektywami UE w sprawie procedur zamówień publicznych.

Źródło definicji: od Redakcji