Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, uwzględniające najszerszy zakres zamówienia.
.


W słowniku znajdują się następujące definicje dotyczące wartości zamówienia:
 szacowanie wartości zamówienia
 szacunkowa wartość zamówienia
 wartość zamówienia podstawowego
 całkowita wartość zamówienia

Znajdź w ustawie Pzp art. 24-27
Źródło definicji: od Redakcji