Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – należy przez to rozumieć warunki, które zapewnią zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia. Mogą one w szczególności dotyczyć minimalnych rocznych przychodów, stosunku aktywów do zobowiązań, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych.


Znajdź w ustawie Pzp art. 115
Źródło definicji: od Redakcji