Środki publiczne

Środki publiczne – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
.


Znajdź w ustawie art. 7 pkt 24
Źródło definicji: ustawa Pzp