Środki komunikacji elektronicznej

Środki komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 23
Źródło definicji: ustawa Pzp