Sprzęt wojskowy

Sprzęt wojskowy – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 22
Źródło definicji: ustawa Pzp