Spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia socjalna – należy przez to rozumieć podmiot, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, tj. Dz.U.2020.2085.