Przeznaczenie dla wszystkich użytkowników

Przeznaczenie dla wszystkich użytkowników – należy przez to rozumieć taką funkcję przedmiotu zamówienia przeznaczonego do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, która została uwzględniającą w opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.


Znajdź w ustawie Pzp art. 100
Źródło definicji: od Redakcji