Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Przetwarzanie danych osobowych (RODO) – należy przez to rozumieć zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych określone w Ustawie o ochronie danych osobowych.
.