Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony – należy przez to rozumieć tryb udzielenia zamówienia publicznego mający zastosowanie wyłącznie powyżej progów unijnych. W przetargu nieograniczonym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.


Znajdź w ustawie Pzp art. 132-129
Źródło definicji: od Redakcji