Przedmiot działalności zamawiającego

Przedmiot działalności zamawiającego – należy przez to rozumieć określony na potrzeby ogłoszeń o zamówieniu główny przedmiot działalności zamawiającego.
.


Źródło definicji: od Redakcji