Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy – należy przez to rozumieć dokument służący do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
.