Progi unijne

Progi unijne zamówienia – należy przez to rozumieć wartość zamówienia, która określi, czy zamówienie jest:
 zamówieniem „krajowym”, publikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, czy
 zamówieniem „unijnym”, publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE).


Procedura udzielania zamówień „krajowych” opisana jest w Dziale III ustawy Pzp.
Procedura udzielania zamówień „unijnych” opisana jest w Dziale II ustawy Pzp.

Progi unijne w przetargach – opracowanie Redakcji (zakładka Wysokości progów unijnych)

Źródło definicji: od Redakcji