Procedury odwoławcze

Procedury odwoławcze – należy przez to rozumieć procedury określające sposób i termin wnoszenia odwołań oraz organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze.
.


Zobacz także: odwołanie

Znajdź w ustawie Pzp art. 506-576
Źródło definicji: od Redakcji