Miejsce świadczenia usług

Miejsce świadczenia usług – należy przez to rozumieć główne miejsce świadczenia usług lub lokalizację realizacji zamówienia. . Źródło definicji: od Redakcji