Kierownik zamawiającego

Kierownik zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową, jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego (art. 7 pkt 7). ⇒ Kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 52 ust. 1)⇒ Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia …

Kierownik zamawiającego Czytaj dalej »