Innowacja

Innowacja – należy przez to rozumieć wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym między innymi procesów produkcji, budowy lub konstrukcji, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych (art. 7 pkt 6). ⇒ Zamawiający, przygotowując obowiązkowy dokument – analiza potrzeb i wymagań – musi …

Innowacja Czytaj dalej »