Gwarancja należytego wykonania umowy

Zajrzyj do słownika: zabezpieczenie należytego wykonania umowy