Słownik pojęć

Forma elektroniczna

Forma elektroniczna – należy przez to rozumieć dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Postać elektroniczna wyróżnia się sposobem utrwalenia i odczytu woli, do czego wymagane jest posługiwanie się określonymi urządzeniami elektronicznymi. Ustawa kodeks cywilny przewiduje następujące formy składania oświadczeń woli:⇒ dokumentowa (może występować w formie pisemnej i elektronicznej),⇒ pisemna,⇒ elektroniczna. Informacja + nośnik tej informacji …

Forma elektroniczna Czytaj dalej »

Funkcjonalność

Funkcjonalność – należy przez to rozumieć zespół cech, jakie powinien posiadać przedmiot zamówienia, aby spełnić określone przez zamawiającego wymagania użytkowe.. Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą określeń dotyczących funkcjonalności (art. 101 ust. 1 pkt 1), tj. przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie …

Funkcjonalność Czytaj dalej »