Słownik pojęć

Baza Konkurencyjności

Baza Konkurencyjności – należy przez to rozumieć elektroniczny publikator ogłoszeń o zamówieniach, tj. internetową bazę zawierającą ogłoszenia o zamówieniach tych beneficjentów (zamawiających), którzy otrzymali środki finansowe z jednego z następujących źródeł:⇒ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), ⇒ Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub ⇒ Funduszu Spójności (FS). .⇒ W Bazie Konkurencyjności zamieszczają ogłoszenia o zamówieniach zarówno …

Baza Konkurencyjności Czytaj dalej »

Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP)

Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) – należy przez to rozumieć polski, elektroniczny publikator ogłoszeń o zamówieniach, udostępniony na platformie ezamowienia. W Biuletynie zamieszcza się ogłoszenia dotyczące zamówień o wartości od 130.000 zł bez podatku VAT do tzw. progów unijnych (progi unijne). W Biuletynie zamieszcza się następujące rodzaje ogłoszeń (art. 267):⇒ ogłoszenie o zamówieniu;⇒ ogłoszenie o zamiarze …

Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) Czytaj dalej »