Słownik pojęć

Analiza potrzeb i wymagań

Analiza potrzeb i wymagań – należy przez to rozumieć opracowanie w formie dokumentu, sporządzone w celu przygotowania zamówienia publicznego (art. 83).. Analiza musi zawierać w szczególności:⇒ szacowanie wartości zamówienia,⇒ rodzaj zamówienia,⇒ tryb udzielenia zamówienia,⇒ możliwość podziału zamówienia na części,⇒ możliwość uwzględnienia aspektów społecznych (zamówienia zrównoważone), środowiskowych lub innowacyjnych,⇒ ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i …

Analiza potrzeb i wymagań Czytaj dalej »

Aukcja elektroniczna

Aukcja elektroniczna – należy przez to rozumieć sposób wyboru najkorzystniejszej oferty, który poprzedzony jest aukcją elektroniczną rozumianą jako powtarzalny proces obejmujący zastosowanie narzędzia elektronicznego do przedstawiania nowych obniżanych cen i/lub nowych wartości dotyczących niektórych elementów ofert. ⇒ Aukcję elektroniczną można przeprowadzić m.in. w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. ⇒ …

Aukcja elektroniczna Czytaj dalej »