Podpis zaufany

Podpis zaufany – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny uzyskany poprzez zarejestrowanie się w systemie ePUAP i założenie w nim profilu zaufanego .
.


Źródło definicji: od Redakcji