Opcja

Opcjanależy przez to rozumieć uprawnienie zamawiającego, z którego może skorzystać, w celu zrealizowania w ramach zamówienia dodatkowego zakresu, wykraczającego poza określony minimalny poziom zamówienia, wskazując dodatkowy zakres i okoliczności skorzystania z opcji.


Znajdź w ustawie Pzp art. 441
Źródło definicji: od Redakcji