Obiekt budowlany

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.
….


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 14
Źródło definicji: ustawa Pzp