Numer referencyjny postępowania

Numer referencyjny postępowania – należy przez to rozumieć indywidualne oznaczenie całego postępowania o udzielenie zamówienia, nadane przez zamawiającego.
….


Źródło definicji: od Redakcji