Newralgiczny sprzęt

Newralgiczny sprzęt – należy przez to rozumieć sprzęt przeznaczony do celów bezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów bezpieczeństwa, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 12
Źródło definicji: ustawa Pzp