Newralgiczne usługi

Newralgiczne usługi – należy przez to rozumieć usługi przeznaczone do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów bezpieczeństwa, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 13
Źródło definicji: ustawa Pzp