Negocjacje z ogłoszeniem

Definicja w trakcie opracowania

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 11
Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 11
Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 11
Źródło definicji: ustawa Pzp