Miejsce świadczenia usług

Miejsce świadczenia usług – należy przez to rozumieć główne miejsce świadczenia usług lub lokalizację realizacji zamówienia.

.


Źródło definicji: od Redakcji