Funkcjonalność

Funkcjonalność – należy przez to rozumieć zespół cech, jakie powinien posiadać przedmiot zamówienia, aby spełnić określone przez zamawiającego wymagania użytkowe.
.


Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą określeń dotyczących funkcjonalności (art. 101 ust. 1 pkt 1), tj. przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia.

Określenia dotyczące funkcjonalności mogą dotyczyć następujących aspektów przedmiotu zamówienia:
wymagań środowiskowych,
wymagań technicznych,
wymagań ekonomicznych,
celu, jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia,
oczekiwanego sposobu działania ,
efektów realizacji (funkcjonowania).

Znajdź w ustawie Pzp art. 101
Źródło definicji: od Redakcji