Data zakończenia postępowania

Data zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia to data:
zawarcia umowy lub
data unieważnienia postępowania (art. 254).


zamówienia o wartości równej lub większej niż progi unijne:
zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (DUUE) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wyniku tego postępowania (art. 265).

zamówienia o wartości poniżej progów unijnych:
zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania przekazuje do Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wyniku tego postępowania (art. 309).

Link do ogłoszenia o wyniku postępowania (zakładka – ogłoszenia w BZP)
Link do ogłoszenia o wyniku postępowania (zakładka – ogłoszenia w DUUE)

Znajdź w ustawie Pzp art. 254 - zakończenie postępowania 
Znajdź w ustawie Pzp art. 265 - informacja o zakończeniu postępowania (publikacja ogłoszenia w DUUE) 
Znajdź w ustawie Pzp art. 309 - informacja o zakończeniu postępowania (publikacja ogłoszenia w BZP) 
Źródło definicji: od Redakcji